งานติดตั้งห้องส่งกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เอฟ.เอ็ม. 102.50 MHz ได้ทำการติดตั้งห้องส่งกระจายเสียงแห่งใหม่พร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 ธันวาคม 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการออกอากาศด้วยห้องส่งกระจายเสียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

ท่านผู้ฟังสามารถแจ้งผลการรับฟังและให้ข้อแนะนำได้ที่ 045-644177 หรือ 081-9554076 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประมาลภาพการติดตั้งห้องส่งฯ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.318835924801802.83962.316588398359888