ผู้ประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุ R-Radio


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ ครูชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้าสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายกัณหา อุทธิเสน ผู้ควบคุมและดูแลระบบ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้ประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเข้าเยี่ยมสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลื่นความถี่ 102.5 MHz เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานให้มีศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ